Mladí hasiči Soutěže Kalendář soutěží Stanování


Mladí hasiči:

        Ve Sboru dobrovolných hasičů Strážnice mají mladí hasiči dlouholetou tradici. Za dlouhé roky své činnosti získali mnohá ocenění a uznání jak u nás, tak i v zahraničí. Také vedoucí těchto dětí byli oceněni řadou vyznamenání. Mimo jiné můžeme zmínit několik jmen: Marie Matyášová, Marie Nedorostková, Vítězslav Nedorostek a mnozí jiní, kteří se podílejí na práci s mládeží.

        Ve Sboru působí mladší a starší žáci. Obě družstva jsou zapojena do okresní hry Plamen, která se každoročně koná začátkem měsíce října a začíná „braňákem“(závodem požární všestrannosti). Během zimního období se scházíme v tělocvičně ZŠ Školní tzv. „Čápovce“ ve Strážnici a zde se připravujeme „nasucho“na novou sezonu a plníme „odborky“ (testy odborných znalostí a dovedností) mladých hasičů. Do hry Plamen také patří vedení kroniky družstva, brigádnické hodiny nebo sběr druhotných surovin.

        Každoročně nacvičujeme kulturní program na valnou hromadu s účastí starosty města a všech členů Sboru.

        Začátkem jara, jakmile se příjemně oteplí, provádíme přípravu na novou sezonu v hasičské zbrojnici. Trénujeme: požární útok, štafety - 4x60m, dvojice, CTIF  . Soutěže probíhají od konce dubna do konce června zpravidla vždy v neděli. Začátkem května se koná okresní hodnocení hry Plamen, kde se hodnotí jednotlivé disciplíny a celoroční činnost, která je zapsána v kronice družstva.

5.12.0801.jpg, 79kB

5.12.0802.jpg, 73kB 5.12.0803.jpg, 67kB

        Po skončení sezony se každoročně pořádá za odměnu pro mladé hasiče tábor pod stanem , který pořádá Sbor. Děti se na tento tábor každý rok těší. Spí se pod stanem a na chatě. K tomuto účelu byla také městem předělena chata Šohajka, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v rekreační oblasti Mlýnky u Strážnice.

        Celý týden jsou pořádány hry, výlety, hledá se poklad, vyprávějí se pověsti a příběhy u táborového ohně a na závěr celého tábora se plní stezka odvahy. Každý večer se hodnotí a odměňují vítězové soutěží u táborového ohně. O všechny účastníky je postaráno, máme kuchyni i s kuchařkami, které nám vaří denně výborné jídlo, je zajištěna dostatečná hygiena – umývárna a sprchy z přírodních zdrojů a v přírodě.

        Od roku 1992 Sbor dobrovolných hasičů Strážnice navázal mezinárodní spolupráci s Německem a později i se Švédskem a od té doby se hasiči zúčastňují mezinárodního táboru mladých hasičů, konaném vždy v jiném městě. Mladí hasiči z Německa a Švédska jezdí na oplátku k nám na tábor.06.jpg, 69kB


To všechno by nemohlo fungovat bez pomoci členů SDH Strážnice.