Sirény


Čas od času se objeví z řad veřejnosti dotaz proč musí v našem městě při vyhlášení poplachu v noci houkat sirény a nenahradí je mobilní telefony. V následujícím textu se Vám pokusíme tuto problematiku nastínit a vysvětlit.

Kdo vlastně rozhoduje o tom kam pojedou hasiči a kam ne?


      Při vzniku jakékoliv mimořádné události spojené s hasiči v ČR mohou tuto událost občané oznámit na dvě telefonní čísla a to 112 a 150. Obě tato čísla pokud voláte z území Jihomoravského kraje jsou směrována na Krajské operační středisko Hasičského zahranného sboru Jihomoravského kraje v Brně. Zde tuto událost vyhodnotí operační důstojník, k terý podle závažnosti a typu události (požár, dopravní nehoda, technická pomoc, AED atd.) rozhodne, které jednotky v kraji s jakou technikou vyšle na místo. Může se stát, že dojde k vyhodnocení se závěrem - na místě nejsou hasiči potřeba. (např. oznamovatel, má pouze zabouchnutý byt a uvnitř nehrozí žádné nebezpečí) a v takovém případě nejsou hasiči vysláni vůbec.
      Pokud je ovšem vyhodnoceno hrozící nebezpečí z prodlení vysílá operační důstojník jednotky tak, že jim vyhlašuje poplach. Vyhlášení poplachu je u všech dobrovolných jednotek naprosto stejné a tím je spuštění sirén.

Proč nejde na svolávání používat jenom mobilní telefony ?


      Mobilní telefony zcela jistě využívá každý z nás. Při vyhlášení poplachu přijde každému z našich hasičů sms zpráva o typu a místu události kde je potřeba zasáhnout. Ovšem použití mobilního telefonu má svá úskalí.
      Zajisté se již každému z nás stalo, že má mobilní telefon bez signálu (např. při větrné smršti a prudkém dešti dochází k výpadků signálu přímo na vysílačích operátorů), že smska přijde s menším či větším zpožděním nebo dokonce až po restartu telefonu, nebo si člověk prostě občas mobilní telefon někde zapomene. Toto všechno jsou důvody na jejichž základě není nikdo schopen garantovat 100% dostupnost na mobilním telefonu po celých 365 dní v roce. Dle zákona o požární ochraně ( zák. 133/1985 Sb.) je naše jednotka povinna vyjet s technikou o počtu minimálně 4 hasičů k jakékoliv události a to nejpozději do 5 minut od vyhlášení poplachu. Při výjezdu na událost na resuscitaci osoby postižené srdeční zástavou nebo na výjezd k dopravní nehodě s vyproštěním osob může mít jakékoliv časové prodlení fatální následky… Všechny naše výjezdy jsou sledovány a veškeré časy jsou evidovány krajským operačním střediskem.

Co dodat závěrem ?


Věřím, že po přečtění výše uvedeného textu naznáte, že nelze naši činnost nějak škatulkovat v rozmezí - přes den ano, ale v noci nehoukejte, protože pomáháme u událostí, které přináší sám život bez ohledu na aktuální hodinu. Jsou samozřejmě události od kterých se vracíme de facto obratem, protože se dají vyřešit okamžitě, naopak jsou ale události, které se při výjezdu jeví jako banální a až na místě zjistíme jak závážná je situace.

Případy z praxe


Na dotaz zda je nutné houkat na hořící popelnici či spadlý strom, že je nejedná o obecné ohrožení…. Pokusím se Vám nastínit opačný pohled. Stačí, aby taková popelnice stála u domu se zateplenou fasádou a během 5 minut vznikne požár s rozsahem ne pro jednu, ale pro čtyři jednotky. Co se týká spadlého stromu obzvláště v noci. Letos jsme zasahovali po několika větrných smrštích na spadené stromy zejména na komunikaci směr Bzenec-Přívoz. Na takovou událost jedeme vždy se zvýšenou opatrností, jelikož zejména v noci jsou stromy přes cestu špatně vidět. Řidič osobního automobil jedoucí na mokru 90km/h v neosvětleném úseku cesty ve směru na Bzenec - Přívoz má opravdu zlomek času zareagovat na ležící strom přes cestu…


Mapa sirén


Protože je stále od veřejnosti dost dotazů jak to vlastně se sirénami je, uvádíme zde stručný přehled informací souvisejících s používáním sirén.
V našem městě máme momentálně rozmístěny 4 rotační sirény (viz mapa) a v dohledné době by měla být namontována čtvrtá siréna. Všechny tyto sirény jsou majetkem HZS JMK a jsou ovládány dálkově z krajského operačního střediska z Brna.


sireny.jpg, 373kB

Adresy umístnění sirén :

1. budova ZŠ ul. Školní
2. budova městského úřadu
3. budova hotelu Černý orel
4. budova DDM Strážnice


Používané signály u sirén :


1.signál - Všeobecná výstraha


 –  varovný signál pro obyvatelstvo Signál má podobu kolísavého tónu sirény po dobu 140 vteřin a může být vysílán 3x po sobě v přibližně tříminutových intervalech.
Po tomto signálu následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o možném nebezpečí a opatření k ochraně obyvatelstva a to v místním rozhlase a ve všech hromadných sdělovacích prostředcích Českého rozhlasu – Radiožurnál, a v TV – ČT 1.


2. signál – Požární poplach

- není varovný signál, slouží pouze ke svolání hasičů
Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty ( z toho 25 sec. houkání 10 sec. vypnuto a znovu 25 sec houkání).
Často se setkáváme s dotazy, zda je možné podle signálu poznat, jestli hoří v přímo ve městě nebo někde v okolní obci. Bohužel není. Signál pro požární poplach je stále stejný, ať už hoří ve městě či mimo Strážnici.


3.signál – Akustická zkouška sirén

- není varovný signál
Signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény po dobu 140 sekund. Tato zkouška se provádí každou první středu v měsíci ve 12:00. Cílem této zkoušky je ověřit funkčnost celého systému spouštění, včetně jednotlivých sirén.