Sirény


Protože je stále od veřejnosti dost dotazů jak to vlastně se sirénami je,uvádíme zde stručný přehled informací souvisejících s používáním sirén.
V našem městě máme momentálně rozmístěny 4 rotační sirény (viz mapa) a v dohledné době by měla být namontována čtvrtá siréna. Všechny tyto sirény jsou majetkem HZS JMK a jsou ovládány dálkově z krajského operačního střediska z Brna.


Mapa sirén


sireny.jpg, 373kB

Adresy umístnění sirén :

1. budova ZŠ ul. Školní
2. budova městského úřadu
3. budova hotelu Černý orel
4. budova DDM Strážnice


Používané signály u sirén :


1.signál - Všeobecná výstraha


 –  varovný signál pro obyvatelstvo Signál má podobu kolísavého tónu sirény po dobu 140 vteřin a může být vysílán 3x po sobě v přibližně tříminutových intervalech.
Po tomto signálu následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o možném nebezpečí a opatření k ochraně obyvatelstva a to v místním rozhlase a ve všech hromadných sdělovacích prostředcích Českého rozhlasu – Radiožurnál, a v TV – ČT 1.


2. signál – Požární poplach

- není varovný signál, slouží pouze ke svolání hasičů
Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty ( z toho 25 sec. houkání 10 sec. vypnuto a znovu 25 sec houkání).
Často se setkáváme s dotazy, zda je možné podle signálu poznat, jestli hoří v přímo ve městě nebo někde v okolní obci. Bohužel není. Signál pro požární poplach je stále stejný, ať už hoří ve městě či mimo Strážnici.


3.signál – Akustická zkouška sirén

- není varovný signál
Signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény po dobu 140 sekund. Tato zkouška se provádí každou první středu v měsíci ve 12:00. Cílem této zkoušky je ověřit funkčnost celého systému spouštění, včetně jednotlivých sirén.