Prodej pozemků po Strážnicku


Vyjádření nezávislých kandidátů - Volební kampaň ?
Celá událost týkající se prodeje pozemků na Dúbravě byla zveřejněna na
základněpodnětu občana a materiálů ze zastupitelstva. Objevily se hlasy, že se o
žádný problém nejedná a celé je to pouze „volební kampaň“. Odmítáme toto
tvrzení, písemné materiály, které se budou projednávat na zasedání
zastupitelstva dodává rada města. Mimo volební plakáty ve městě a na
facebooku žádnou jinou kampaň nevedeme. Nechceme občany přesvědčovat
koho mají volit, věříme, že si každý občan udělá svůj názor na celou věc sám.
Vyjádřete sami svůj názor a nejlépe tím, že půjdete k volbám!


Sdružení nezávislých kandidátů - Hasiči


Vážení občané po množství dotazů, dovolte mi pár slov z pozice zastupitele. Po posledním zasedání zastupitelstva dne 24.9.2018 považuji za důležité vyjádřit se k událostem souvisejícím s prodeji městských pozemků, které byly na zastupitelstvu projednávány, jelikož předpokládám, že zvukový záznam ze zastupitelstva, bude pravděpodobně nejstahovanějším souborem z webu města za několik posledních let.
http://www.straznice-mesto.cz/…/zastupite…/2018/20180924.wma

Ale od začátku. Začátkem června po zveřejnění záměru (ve Strážničanu) prodeje městských pozemků v lokalitě Dúbrava, se na mně obrátil občan našeho města p. Blažek, s tím, že měl začátkem dubna zájem zakoupit jeden z těchto městských pozemků, ale byl úředníkem města informován, že část těchto pozemků vlastní římskokatolická církev a ta je prodat městu nechce. Jak vyplývá ze zápisu zastupitelstva ze dne 14.5.2018, nákup městského pozemku byl možný pouze tehdy, pokud bude žadatel vlastnit části církevních pozemků, které společně s městskými pozemky tvoří tři stavební parcely. (viz. obrázek)


180930.jpg, 81kB

Jak ale p. Blažek následně zjistil, církevní pozemky měly již dojednány osoby blízké úředníka města. Záměr prodeje pozemků byl na stránkách města uveřejněn po dobu 14 dnů a to od 16.7.2018, ovšem řízení o zahájení převodu pozemků z církve na nové majitele začalo dle údajů veřejně dostupných na katastru nemovitostí již 23.7.2018 Celá událost mi přišla nejprve až nemožná, jak ale ukázal následující vývoj je více než pravděpodobná.
Dne 9.4.2018 byla na podatelnu města doručena od p. Blažka stížnost, ve které ostatně celou záležitost popsal. Tento dopis byl na základě žádosti p. Blažka mou osobou na zastupitelstvu přednesen, včetně popisu celé situace na základě podkladů do zastupitelstva, které mi byly doručeny cca týden před zasedáním zastupitelstva tj. 24.9.2018 (zvukový záznam 00:53:20 – 1:02:00). Na konci popisu situace jsem položil několik otázek, na které mi bohužel nedokázal nikdo patřičně odpovědět.
Před hlasováním o prodeji městských pozemků jsem navrhoval stažení prodeje dotčených pozemků, aby bylo možné celou záležitost patřičně prošetřit
(záznam 02:28:30 – 02:29:00). Tento návrh nebyl přijat (záznam 02:44:50 – 02:46:50), poměrem
- pro 5 (1x SNK Hasiči, 4x SNK)
- proti 3 (1x KDU-ČSL, 1x SNK Pro Strážnici, 1x SNK Spronk)
- zdrželo se 12 ( 6x KDU-ČSL,1x ČSSD 3x ODS,1x KSČM, 1x SNK Strážničané) zastupitelů. Následoval již prodej jednotlivých pozemků, který byl schválen vždy
- pro 12 (6x KDU-ČSL, 1x ČSSD 2x ODS, 2x SNK Pro Strážnici, 1x SNK Spronk)
- proti 2 (1x SNK Hasiči, 1x SNK)
- zdrželo se 6 (3x SNK, 1x KSČM, 1xODS, 1x SNK Strážničané

Proč toto celé uvádím ?

Naše sdružení dostalo ve volbách 2014 prostřednictvím mé osoby důvěru od občanů,
které si velmi vážím a proto považuji za důležité Vám tyto informace sdělit. Osobně považuji takovýto prodej za minimálně neférový vůči ostatním. Jak na zastupitelstvu zaznělo nelze upřednostňovat jednu skupinu obyvatel na úkor jiných. Napadání mé osoby ve smyslu, že jsem měl vše řešit dříve považuji za zcela účelové. Konal jsem na základě materiálů do zastupitelstva ze dne 17.9.2018 ze kterých bylo patrné, že p. Blažek se ve svých tvrzeních nemýlil. Celá záležitost se navíc dala rozhodnutím zastupitelstva hlasováním zastavit a prošetřit, bohužel se tak nestalo.

Michal Vajčner

zastupitel města Strážnice