Vážení spoluobčané,
                   možná již někteří z vás četli v denním tisku zprávy, že jednotka hasičů ve Strážnici byla vybavena automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Rád bych prostřednictvím našeho zpravodaje uvedl několik skutečností, proč došlo k zakoupení tohoto přístroje a jak je u naší jednotky využíván.
                   Sbor dobrovolných hasičů Strážnice byl v prosinci 2014 zařazen do projektu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Tento projekt si klade za cíl, aby při záchraně osob, u kterých došlo k významné poruše srdečního rytmu, byla co nejdříve zahájena resuscitace, popř. byla provedena defibrilace pomocí defibrilátoru. Z tohoto důvodu museli všichni členové naší jednotky absolvovat potřebné školení o resuscitaci a školení na obsluhu defibrilátoru.

Proč takovýto projekt záchranné služby vůbec vznikl?

                   Po 5 minutách od vzniku náhlé srdeční zástavy dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Zákonem stanovená dojezdová doba pro týmy Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) je 20 minut. I když týmy ZZS dojíždějí k pacientům průměrně do 8 minut, je tato doba pro život pacienta rozhodující, pokud na místě není poskytována laická první pomoc. Defibrilace je jedním z postupů neodkladné resuscitace a podstatně zvyšuje její následnou úspěšnost. Jestliže je defibrilace provedena okamžitě po srdeční příhodě, je šance na přežití až 94%, za 5 minut 50 %, a za 12 minut už jen 25 %.

                   Tento projekt se zdaleka netýká jenom naší jednotky. Defibrilátorem jsou vybaveny i některé jiné jednotky sboru dobrovolných hasičů, profesionální jednotky hasičského záchranného sboru, jednotky policie. Defibrilátory jsou rovněž uloženy v obchodních centrech, sportovních halách a ostatních veřejných prostorech. Místo uložení defibrilátoru je označeno zeleně, s bílým srdcem a nápisem AED (viz symbol dále).
                   Naše jednotka se po konzultaci se zástupci ZZS rozhodla podat „pomocnou ruku“ a pomáhat u událostí, u kterých můžeme být dříve a provádět resuscitaci do doby než na místo dorazí tým záchranné služby.

Je však nutné zdůraznit, že se v žádném případě nejedná o nahrazení
zdravotnické záchranné služby!!!

Jak naši hasiči, tak záchranná služba jsou v případě potřeby vysílány společně. V okamžiku, kdy na místo dorazí tým ZZS a naše jednotka již resuscitaci provádí, tak si ZZS pacienta okamžitě přebírá.
                   V lednu a v únoru byla už naše jednotka vyslána celkem k 7 případům resuscitace jak ve Strážnici, tak v Radějově a Sudoměřicích.
                   Důvodem vzniku tohoto článku je také naše snaha seznámit občany se skutečností, že pokud volají na tísňovou linku 155 a ohlásí případ se zástavou srdce, mohou na místo přijet dříve hasiči než tým ZZS, a to s jediným cílem – poskytnout člověku se srdeční zástavou resuscitaci, v případě potřeby jej defibrilovat a tím se pokusit zachránit lidský život….


AED.jpg, 28kB

označení místa s defibrilátorem


defibrilátor lifepack 1000.gif, 42kB

Více informací o projektu AED v Jihomoravském kraji naleznete na stránkách www.aedbrno.info

Michal Vajčner      
velitel JSDH Strážnice